Bemböle skola - behandlingen närmar sig

08.02.2022

Bemböle skola i Esbo hotas av nedläggning. Ärendet behandlas i Nämnden Svenska Rum 17.2.2022, där jag fungerar som ordförande denna period. Den möjliga stängningen av Bemböle skola är givetvis inget lätt ärende. Man har funderat på det i många år och själv har jag varit med och funderat på ärendet sedan 2017 då jag började i lokalpolitiken och som medlem i nämnden.

Det finns många bra argument för att hålla kvar skolan. Den är en del av vårt svenska skolnät i Esbo och jag tror inte att det finns en enda person som vill ge bort en av våra svenska skolor. Jag har under den senaste tiden pratat med föräldrar i Bemböle och andra skolor, tjänstemän, politiker från andra partier, SFPs partikansli och vi har också inom SFP i Esbo fört många, långa diskussioner om Bemböle. Jag har satt mig in i material som publicerats om ärendet och nämnden har också bett om många tilläggsutredningar. Jag känner att jag har bildat mig en bra bild av läget som helhet.

Om man tittar på skolstängningen från en Bemböle-synvinkel är ärendet enkelt. Om skolan stängs blir skolvägen längre för eleverna som bor i området och en del kan inte på egen hand ta sig gående till skolan utan de behöver åka buss. Att ta sig till skolan på egen hand (gärna gående) främjar elevernas självständighet och hälsa då de rör mycket på sig redan på skolvägen. Således blir slutsatsen att en skolstängning inte är bra.

Vi behöver ändå fundera på eleverna i hela Esbo, alla de elever som går i våra svenskspråkiga skolor. Elevantalet i våra svenskspråkiga skolor i Esbo stiger inte och under de kommande åren kommer elevantalet att sjunka. Vi har (tyvärr!!) inte tillräckligt med elever för alla våra 11 skolor. Om vi väljer att hålla kvar alla våra enheter blir många av dem så små att de inte längre är välfungerande. Det blir kanske bara en paralellklass per årskurs istället för två. Detta kan leda till större gruppstorlek och det kan jag inte stöda. Ifall det blir bara en paralellklass per årskurs har lärarna inte heller på samma sätt kollegialt stöd av varandra och det går tex inte att byta klass inom den egna skolan, ifall någon elev skulle behöva det.

Att hålla Bemböle skola öppen påverkar således inte enbart Bemböle skola utan våra andra skolor också. Som politiker och nämndordförande behöver jag kunna fundera på vårt skolnät som en helhet och vid behov göra svåra beslut. Jag har blivit kontaktad av många föräldrar med barn i Bemböle skola men också av väldigt många föräldrar som har barn i andra skolor och förstår varför jag stöder en stängning av Bemböle skola.

Jag vet inte hur det kommer att gå då ärendet behandlas i nämnden 17.2.2022. Nämnden kommer antagligen inte att vara enig i ärendet. Ifall nämnden beslutar att inte stänga Bemböle skola antar jag att ärendet kommer att tas till stadsstyrelsen. Det kan vår bildningsdirektör (eller stadsstyrelsens ordförande) göra. Då avgörs ärendet i stadsstyrelsen. Således kan det hända att nämndens beslut inte är slutligt. För mig skulle det vara viktigt att nämnden vågade ta detta viktiga beslut själv. Det är viktigt att vi visar att vi kan ta också svåra beslut med elevernas bästa i tankarna.

Jag hoppas också att vi snart kan få ett stående beslut i ärendet. Jag önskar att eleverna skulle få ro i vardagen genom att veta i vilken skola de inleder höstterminen 2022, både de elever som nu går i skolan och de som ansökt om plats i skolan till hösten 2022. Oberoende om skolan hålls öppen eller stängs tycker jag det är viktigt att beslutet tas så familjerna kan gå vidare och planera inför framtiden.

Anne Ahlefelt som är medlem i nämnden och ordförande för SFP i Esbo och jag skrev en insändare till HBL. Du kan läsa den här

Min företrädare Bosse Lönnqvist öppnar upp bakgrunden till besluten i sin egen insändare. Den kan du läsa här