BLOGG / BLOGI

Här kan du läsa mina blogginlägg, en del på svenska och en del på finska.
Alla voit lukea blogikirjoituksiani, osa on suomeksi ja osa ruotsiksi.

 

Syksyn aikana Espoossa tehdään talousarvio vuodelle 2023 ja yksi osa sitä on investointiohjelma. Talousarvion tapaan kaupunginjohtaja tekee ehdotuksen investointisuunnitelmalle ja poliittiset puolueet neuvottelevat tuloksen, joka hyväksytään joulukuussa kaupunginvaltuustossa. Investoiniohjelma on kuvaus vuosien 2023-2031 aikana tehtäville...

Under hösten pågår budgetering för år 2023 och en del av budgeteringsprocessen är Esbos investeringsplan. Precis som med budgeten gör stadsdirektören ett förslag för investeringsplan och så förhandlar de politiska partierna fram en lösning som i december godkänns i stadsfullmäktige. Investeringsplanen är en beskrivning för åren 2023-2031 över vad...

Då politiken kommit igång för höstterminen blir det ganska fort dags för budgeten. Processen håller på i några månader och börjar med att stadsdirektören ger en första budgetram dvs ett förslag på hur mycket pengar de olika områdena har till förfogande år 2023. Efter detta ger nämnden ett utlåtande och sedan går ärendet vidare till...

Viime viikolla pääsin vierailulle Monikon koulukeskukseen. Sain kiertää koulun ja päiväkotien tiloja ja pääsin juttelemaan koulutoiminnan aloituksesta Alberga skolanin rehtorin Maria Lauren-Lindholmin kanssa.

Förra veckan hade jag nöjet att besöka Monikko skolcentrum. Jag fick en ordentlig rundtur i skolan och dagisarna och så hann rektor för Alberga skola Maria Lauren-Lindholm sitta ner och prata lite med mig om hur skolverksamheten kommit igång det nya skolcentret.

Kevään 2022 aikana Espoossa on päätetty sulkea Bembölen koulu ja esikoulu niin, että kevätlukukausi 2022 jää koulun viimeiseksi. Prosessi on ollut pitkä ja on ymmärrettävästi herättänyt paljon tunteita. Svenska Rum - lautakunnan puheenjohtajana olen ollut aktiivisesti prosessissa mukana.

Under våren 2022 har man i Esbo fattat beslutet att stänga Bemböle skola och förskola så att vårterminen 2022 blir skolans sista termin. Processen har varit lång och förståeligt väckt mycket känslor hos alla berörda. Som ordförande för Nämnden Svenska Rum som beslutar om skolfrågor i Esbo har jag varit aktivt med i processen.

På sociala medier och till och med i nyhetssändningar och artiklar har det spridits en hel del falska rykten gällande Bemböle skola. Här är några av dem:

Nedläggningen av mindre skolenheter (bla Bemböle skola) är vårens svåraste politiska fråga. Skolfrågor berör och väcker med all rätt mycket känslor. Jag kontaktas just nu av föräldrar som vill ha kvar skolan, men också av Esboföräldrar som stöder en stängning av Bemböle skola och som är oroliga för att innehållet i undervisningen ska försämras om...

Bemböle skola i Esbo hotas av nedläggning. Ärendet behandlas i Nämnden Svenska Rum 17.2.2022, där jag fungerar som ordförande denna period. Den möjliga stängningen av Bemböle skola är givetvis inget lätt ärende. Man har funderat på det i många år och själv har jag varit med och funderat på ärendet sedan 2017 då jag började i lokalpolitiken och som...