Bemböle skola - koulun sulkeminen?

27.11.2021

Bemböle skola - koulua on jo useasti uhannut sulkeminen. Nyt uusi prosessi koulun sulkemiseksi on aloitettu. 

Torstaina 25.11.2021 Svenska Rum lautakunta sai kokouksessa tiedonannon Bembölen koulun mahdollisesta sulkemisesta. Virkamiehet ovat aloittaneet prosessin ja saimme tietoa prosessin kulusta. Samana päivänä virkamiehet kävivät koulussa kertomassa koulun henkilökunnalle suunnitelmista ja seuraavana päivänä koulun vanhemmat saivat Wilman kautta viestin asiasta.

Bemböle skola on pieni koulu jota usein kutsutaan myös kyläkouluksi. Rakennus on yksi Espoon vanhemmista ja on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Koulussa on esikoulu sekä luokat 1-4. Esikoulu mukaan lukien koulussa on hieman alle 50 oppilasta ja siellä työskentelee 3 opettajaa. Oppilasmäärä on laskenut paljon viime vuosina eikä trendi näytä kääntyvän siihen suuntaan, että kouluun saataisiin lisää oppilaita. Neljännen vuosiluokan jälkeen oppilaat siirtyvät Lagstad skolaniin, jossa he voivat opiskella peruskoulunsa loppuun. 

Syksyllä 2020 Espoon kaupunginvaltuusto hyväksy Taloudellisesti kestävä Espoo - säästöohjelman. Nimensä mukaisesti ohjelma tähtää siihen, että Espoon talous olisi kestävällä pohjalla. Espoo ottaa jatkuvasti paljon lainaa ja kuuluu Suomen velkaisimpiin kuntiin. Kaupungin tulot eivät kasva samassa suhteessa kuin väestö joten joudumme toteuttamaan enemmän palveluita mutta ilman lisääntyneitä resursseja, eli rahaa. Tämä johtaa siihen, että investointeja joudutaan tekemään lainarahalla ja tämä ei ole pitkän päälle kestävää taloudenpitoa. Ohjelman puitteissa on sovittu, että suljetaan pienempiä kouluja ja keskitetään opetus isompiin yksikköihin. Bemböle skolanin sulkeminen liittyy tähän ja virkamiehet ovat käynnistäneet suomenkielisellä puolella vastaavan prosessin Nuuksion koulun kohdalla. Säästöohjelma koskee kaikkia kaupungin toimintoja, ei ainoastaan sivistystä. 

Lautakunta sai 25.11.2021 tiedon virkamiesten aloittamasta prosessista ja sen kulusta. Alkuun tehdään erilaisia selvityksiä ja vaikutusten arviointeja lähinnä siitä, mitä koulun sulkeminen tarkoittaisi oppilaille. Selvitetään luokkakokoja ja koulumatkoja ja oppilaskunnalta ja koulujen johtokunnilta pyydetään lausunnot. Lautakunta tutustuu selvityksiin ja lausuntoihin kokouksessaan 16.12.2021. Maanantaina 20.12.2021 järjestetään asukastilaisuus, jossa koulun vanhemmilla (ja muilla kiinnostuneilla) on mahdollisuus esittää virkamiehille kysymyksiä. Olen itse lautakunnan puheenjohtajana paikalla asukastilaisuudessa. Päätös asiassa tehdään aikaisintaan 20.1.2022, jolloin lautakunta käsittelee asiaa. Lisäaikaa voidaan pyytää sillä aikataulu on tiukka. Mikäli koulu päätetään sulkea, tapahtuu se aikaisintaan lukuvuodeksi 2022-2023.

Mitä tapahtuu Bemböle skolanin oppilaille jos koulu suljetaan? Oppilaaksiottoalueen mukaan he siirtyvät Lagstad skolaniin tai Karmalmens skolaniin, joissa on tilaa.

Itse en ole kovin innokas sulkemaan koulua. Ruotsinkielinen kouluverkko on jo nykyisellään harva, varsinkin verrattuna suomenkieliseen kouluverkkoon. Samalla kannan huolta tasapuolisuudesta kouluissamme. Bemböle skolanissa ei ole oppilaille liikuntasalia, ruokasalia tai käsityöluokkaa. Toivoisin kovasti, että kaikilla oppilaillamme olisi nämä käytettävissään omassa koulussan. 

Koulun mahdollinen sulkeminen herättää ymmärrettävästi paljon tunteita, erityisesti sulku-uhan alla olevan koulun oppilaissa ja heidän vanhemmissaan. Tiedän, että koulun vanhemmille on erityisen tärkeää, että koulu jatkaisi toimintaansa. Voitte olla minuun yhteydessä ja kertoa tuntemuksistanne ja siitä, mitkä asiat erityisesti huolestuttavat. Kuulisin mielelläni myös, minkälaisia asioita meidän päättäjien pitää huomioida, mikäli koulun sulkeminen totetuu. Voit olla minuun yhteydessä egastrin@gmail.com tai tämän sivun Yhteys-toiminnon kautta.

Eva-Lena