Bemböle skola - stängning?

27.11.2021

Bemböle skolas framtid har flera gånger varit hotad. Nu har en ny process för att eventuellt stänga skolan satts igång.

Torsdagen 25.11.2021 fick Nämnden Svenska Rum veta att en process för att stänga Bemböle skola i Esbo påbörjas av tjänstemännen. Vi fick också veta om hur processen går vidare. Samma dag besökte direktören för Svenska Bildningstjänster (SveBi) Bemböle skola för att berätta om planerna för lärarna som jobbar i skolan. Dagen efter nämndens möte gick ett meddelande ut till skolans föräldrar på Wilma med information om ärendet.

Bemböle är en relativt liten skola, många kallar den för en byskola. Byggnaden är en av Esbos äldsta byggnader och kulturhistoriskt värdefull. I skolan finns förskola samt årskurs 1-4. I skolan jobbar 3 lärare och förskolan inräknat finns där lite under 50 elever. Skolans elevantal har minskat kraftigt de senaste åren och trenden verkar inte vända mot ett ökande elevantal. Då eleverna går ut årskurs 4 flyttar de till Lagstads skola i Esbo centrum. Där får de gå tills de går ut årskurs 9.

Hösten 2020 godkände Esbo fullmäktige ett sparprogram som går under namnet En ekonomiskt hållbar stad. Programmet strävar till att få Esbos ekonomi mera hållbar. För tillfället tar vi väldigt mycket lån och Esbo hör till en av Finlands mest lånsatta kommuner. Stadens inkomster ökar inte i takt med att invånarantalet ökar så vi måste producera service för flera kommuninvånare men utan utökade resurser dvs pengar. Detta leder till att investeringar måste göras med lånepengar och det är inte hållbart i längden. Inom ramarna för programmet har man kommit överens om att spara in pengar genom att stänga små skolor och satsa på större enheter. Stängningen av Bemböle skola är en del av detta program och motsvarande process har satts igång av tjänstemännen på finska sidan med Nuuksion koulu. Sparprogrammet gäller all kommunens verksamhet, inte bara bildningen.

Nämnden fick 25.11.2021 första gången info om ärendet. Nu görs flera utredningar där man utreder konsekvenserna av en eventuell stängning, främst för barnen och deras skolgång. Man utreder bla gruppstorlekar och skolvägar. Man har bett om utlåtande bl a av elevkår och skolornas direktioner. På nämndens möte 16.12.2021 kommer vi beslutsfattare att få ta del av dessa utredningar och utlåtanden. Måndagen 20.12.2021 ordnar staden en invånarkväll där föräldrar och andra intresserade kan ställa frågor till stadens tjänstemän. Jag kommer själv som nämndordförande att närvara på invånarkvällen. Beslut i saken tas tidigast 20.1.2022 på nämndens möte. Det finns möjlighet för mera tid vid behov, tidtabellen är väldigt snäv. Ifall Bemböle skola stänger blir det tidigast till läsåret 2022-2023.

Vad händer då med Bemböles elever ifall Bemböle skola stänger? Beroende på elevupptagningsområde kan eleverna flyttas antingen till Lagstad eller Karamalmens skolor där det finns plats. 

Jag är själv inte särskilt ivrig på att stänga en av våra svenskspråkiga skolor. Vårt skolnät är redan färdigt glest. Samtidigt oroar jag mig över jämlikheten för våra skolelever i Esbo. I Bemböle skola finns varken gymnastiksal, slöjdsal eller matsal för eleverna och det skulle jag önska att de hade. 

En skolstängning väcker mycket känslor, särskilt hos de elever som går i skolan och deras föräldrar. Jag vet att föräldrarna till eleverna i Bemböle skola tycker det är väldigt viktigt att skolan finns kvar. Jag hoppas att ni tar kontakt och berättar om hur ni känner och vilka saker som särskilt oroar er vid en eventuell flytt. Jag skulle också gärna höra vad som skulle vara det viktigaste för oss beslutsfattare att ta i beaktande ifall flytten skulle bli av. Ni får gärna ta kontakt med mig på egastrin@gmail.com eller via Kontakt- funktionen på denna sida.

Eva-Lena