Besök i Monikko skolcentrum

03.10.2022

Förra veckan hade jag nöjet att besöka Monikko skolcentrum. Jag fick en ordentlig rundtur i skolan och dagisarna och så hann rektor för Alberga skola Maria Lauren-Lindholm sitta ner och prata lite med mig om hur skolverksamheten kommit igång det nya skolcentret.

Monikko ligger i Alberga (norr om tågspåret) och har för tillfället tre olika skolor under samma tak: Alberga skola (åk 1-6), Leppävaaran koulu (åk 1-9) och Kilon koulu (årskurs 5-6). Monikko är ursprungligen byggt för Alberga skola och Leppävaaran koulu men för tillfället renoveras Kilon koulus egen byggnad och några klassrum har hyrts ut till dem.

Det intressanta i Monikko är att det finns en finsk och en svensk skola under samma tak. Finska lagen känner inte till tvåspråkiga skolor så båda skolorna har egen administration med rektor, lärare, skolsekreterare osv. Det är alltså främst utrymmena som är gemensamma och skolorna delar bla på gymnastiksal, slöjdsal, musiksal och matsal. Förutom skolorna finns här både finska och svenska dagisgrupper som i sin tur delar på bla dagisets matsal och en liten gymnastiksal.

En del av de svenska elevernas klassrum befinner sig i en egen korridor och en del nära huvudingången. Då jag besöker skolan mitt i skoldagen sitter eleverna snällt i sina klassrum och studerar. En del känner igen mig som simlärare. Klassrummen är rymliga och ljusa och i en del av klasserna är pulpeterna placerade så att 2-4 elever sitter tillsammans. Förskolan har egna utrymmen.

Det intressanta i den här stora skolan är att det inte alls känns som en stor skola. I Monikko studerar över 1000 elever men ingenstans är det bullrigt, stökig eller fullt med elever. Klasserna äter olika tider så att det inte blir trångt i matsalen. De första äter kl 10 och de sista kl 12.30. Också rasttiderna är olika för de olika skolorna så att alla får tillräckligt med utrymme på skolgården. Dagisarna har egen gård och där vistas finska och svenska elever samtidigt.

Lärarrummet är gemensamt för alla tre skolor. I skolan jobbar sammanlagt ungefär 100 lärare så lärarrummet är stort med stora fönster och en trevlig utsikt mot simhallen. Här träffas de olika skolornas lärare och kan byta tankar med varandra. Samarbetet mellan de olika skolorna planerades i god tid före de flyttade in för läsårsstarten i augusti 2021. Tyvärr blev inte allt samarbete man planerat av eftersom skolorna inte pga Covid fick blanda klasser men nu håller man på och startar upp samarbetet. Bla planerar man årskursvisa lärarträffar.

Jag får besöka också administrationens korridor där svenska och finska skolans rektorer och skolsekreterare har sina arbetsrum. Vi tittar in hos finska skolans rektor som har möte med sina vicerektorer och vi för glatt hela diskussionen på svenska. På väg tillbaka till skolans utrymmen går vi förbi elevvården där bla skolhälsovårdarna sitter. Svenska skolans hälsovårdare är på plats bara vissa tider men finska sidans hälsovårdare är på plats alla dagar i veckan och kan hjälpa också svenska skolans elever ifall någon tex skadar sig och behöver plåstras om.

Jag är väldigt imponerad av vad jag sett och tänker ännu en gång att vi nog har superfina skolor i Esbo! Det som förvånar mig mest är att skolan inte alls känns stor och stökig utan lugn och famlijär. Lärare och elever verkar lugna och nöjda. Alberga skola var tidigare Boställskolan, en liten skola i egen byggnad i Mäkkylä där jag själv gått som barn. På sista tiden har skolan vuxit märkbart men när jag gick där var vi sammanlagt 50 elever på 6 årskurser. Många föräldrar och elever var på förhand oroade över hur det skulle gå att studera i en mycket större skola men allt verkar ha kommit bra igång.

Det roligaste med mitt besök i Monikko är att rektor Misan som visar mig runt och berättar om skolans verksamhet är min tidigare lärare från Boställskolan.

I egenskap av ordförande för Nämnden Svenska Rum i Esbo har jag bett om en utredning av verksamheten i Monikko. Det är viktigt att utvärdera samarbetet och vad som gått bra och vad som varit sämre med att ha finsk och svensk skola under samma tak. Jag tänker att andra kommuner som planerar liknande lösningar kan ha nytta av våra erfarenheter.

Ta gärna kontakt ifall denna text väcker tankar eller frågor hos dig!