Falska rykten om Bemböle skola

20.02.2022

På sociala medier och till och med i nyhetssändningar och artiklar har det spridits en hel del falska rykten gällande Bemböle skola. Här är några av dem:

  • Bemböle skola behövs eftersom det sökt 16 elever till förskolan till hösten 2022

  • Bemböle skolbyggnad och tomten den står på är testamenterade till staden och därför kan man endast ha en skola där, inget annat

  • Bemböle skolhus är skyddat och kan inte säljas eller användas till annat, därför blir det ingen inbesparning om byggnaden inte längre används som skola

  • Esbo har beslutat att stänga alla byskolor

  • Esbo skall stänga alla skolor som har mindre än två parallellklasser per årskurs

  • Målen för TaKE-sparprogrammet har nåtts och bildningssektorn behöver inte längre spara in pengar


Bemböle skola behövs eftersom det sökt 16 elever till förskolan till hösten 2022

Varifrån detta påstående kommer är oklart. Ansökan till förskolan görs via en elektronisk blankett på stadens nätsida och behandlas av förvaltningschef Mia Westerlund på Svenska Bildningstjänster. För hösten 2022 har 5 elever ansökt om plats i Bemböle förskola varav 4 elever är från Bemböles eget elevupptagningsområde och 1 elev från ett annat elevupptagningsområde. Varje år fastställer nämnden nybörjarplatserna i våra skolor och förskolor och då får nämnden se precis hur många elever som sökt till vilken förskola/skola. Jag tror vi behandlar nybörjarplatserna på vårt möte i mars.

Bemböle skolbyggnad och tomten den står på är testamenterade till staden och därför kan man endast ha en skola där, inget annat.

Varifrån detta rykte kommer är också oklart. En del av stadens skolor/tomter är testamenterade till staden och har som villkor att tomten/byggnaden används till skolverksamhet. Ifall tomten/byggnaden inte längre används som skola bör staden återlämna den till testamenterarens arvingar. Esbo stad har köpt Bemböle skolas tomt och byggnad i två olika köp åren 1923 och 1962 utan förpliktelser. Nämnden Svenska Rum fick se köpebrevet på sitt möte 17.2.2022. Köpebrevet kan inte läggas ut till offentligheten eftersom det innehåller personuppgifter.

Bemböle skolhus är skyddat och kan inte säljas eller användas till annat, därför blir det ingen inbesparning om byggnaden inte längre används som skola

Det stämmer att Bemböle skola är skyddad. Enligt informationen jag fått av Maija Lehtinen på Lokalcentralen innebär det att byggnaden inte får rivas och att byggnadens särdrag måste bevaras då repareringar och renoveringar görs. Skyddsbeteckningen är klass Sr-1. Byggnaden kan säljas eller hyras ut. Skyddsbeteckningen finns i nuvarande detaljplanen och den kan vem som helst be att få se.

I detaljplanen är tomten märkt med beteckningen Y vilket innebär att den är avsedd för offentliga tjänster. I ärendets beredningstext kan man läsa följande. "En ändring av användningsändamål är möjlig genom planändring. Detta innebär att byggnaden kan användas för annat ändamål än offentliga tjänster."

Esbo har beslutat att stänga alla byskolor
Esbo skall stänga alla skolor som har mindre än två parallellklasser per årskurs

Dessa är påståenden som bla Yle gått ut med i en TV nytt - sändning. Inlägget från Arenan kan man till alla lycka inte längre titta på. Artikeln kan du läsa här. Varifrån desaa påståenden härstammar har jag inte lyckats lista ut. Dessutom tycker jag inte att man i Finlands näst största stad kan prata om "byskolor".

I Esbo har man kommit överens om att när man bygger nya skolor bygger man på finska sidan skolor där det finns utrymme för minst 4 parallellklasser per årskurs och på svenska sidan 2 parallellklasser per årskurs. Orsaken till att man har mindre skolor på svenska sidan är att det svenska skolnätet är mycket glesare än det finska och ifall man vill ha lika stora enheter på svenska sidan som på finska blir skolvägarna för de svenska eleverna oskäligt långa. Inget beslut har tagits om att göra sig av med existerande skolor som har bara en parallellklass per årskurs.

Målen för TaKE-sparprogrammet har nåtts och bildningssektorn behöver inte längre spara in pengar

Detta är ett rykte som sprids på sociala medier av sådana som motsätter sig skolans stängning. I samband med Delårsrapport 4 för år 2021 fick vi av Svenska Bildningstjänsters ekonom Katja Hagman en redogörelse för TaKE-inbesparningarna för år 2021.

Målsättningen var att spara in 700 000 € under år 2021. Man har istället lyckats spara in 1 228 000 € under år 2021. Det betyder att målet har överskridits med 578 000 € för år 2021. Målsättningen för hela 5 årsperioden är att spara in 3 200 000 €. Således har vi kvar ca 2 miljoner euro att spara in.

Jag är väldigt orolig över spridningen av falska rykten.