Gröndals hälsocentral flyttar

31.03.2020

Gröndalsgillet rf (Viherlaaksolaiset ry) har idag delat ut en liten tidning till dem som bor i Gröndal. Jag blev ombedd att skriva ett inlägg på svenska. Jag valde att skriva om service på svenska inom vården. Hela texten kan du läsa här:

Jag har bott i Gröndal i snart sex år och stortrivts. I Gröndal är det nära till allting - till naturen, till skolor och daghem, till Alberga och framför allt nära till all service. I Gröndal bor det mycket barnfamiljer och också äldre personer och för oss alla är närhet till t ex hälsocentral, apotek, butik och bibliotek viktigt. Dessutom bor det mycket svenskspråkiga människor i Gröndal och vi behöver service också på svenska.

Som medlem av fullmäktige i Esbo är det viktigt att hålla det svenska framme i alla ärenden. Främst har jag varit orolig över den svenskspråkiga servicen inom social- och hälsovården i Esbo. I en undersökning som gjordes för några år sedan konstaterades att alltför många som i Esbo försökte få vård på svenska t ex på hälsocentralerna i Esbo blev betjänade på finska istället. I feedbacken jag ofta får av invånare beskrivs att man ringer hälsocentralernas servicenummer och tycker nummer 2 för service på svenska. Ofta blir man uppringd på finska och man får veta att man får vänta längre på samtalet ifall man vill bli betjänad på svenska.

De flesta svenskspråkiga som bor i huvudstadsregionen kan finska, men inte alla. Också om man är bra på finska kan det vara svårt att förklara t ex symptom på olika sjukdomar på finska, särskilt ifall man är rädd och orolig. Speciellt nu i Coronavirustiderna är det ytterst viktigt att få vård på sitt eget modersmål. Så att man känner att man blir hörd och förstådd på sitt eget modersmål.

I fullmäktige har vi i SFP satsat hårt på att vård på svenska skall utvecklas och på vårt initiativ har en koordinator för svenskspråkig service anställts för tre år för att se över situationen med vård på svenska. Arbetet har startat i augusti 2019 och förhoppningarna är höga. Ett alternativ som utreds är att centralisera vården på svenska till vissa hälsocentraler, så som man gjort i Helsingfors redan för många år sedan. Då får förstås principen för att hälsocentralen där man går skall ligga nära det stället där man bor, ge vika.

Själv använder jag Gröndals hälsocentral för både mig själv och mina familjemedlemmar. Främst sjukskötarnas akutmottagning där jag sällan fått vänta längre än 15 minuter på min tur. Har jag behövt läkare har jag blivit bemött sakligt, professionellt, lugnt lyssnande och på svenska utan att be om det. Jag har ofta tänkt att jag skulle skicka skriftligt positiv feedback till hälsocentralen men det har blivit ogjort så jag tackar nätt personalen personligen då jag går dit.

Det är ytterst viktigt att vi också i framtiden har en hälsocentral i Gröndal. Nu planeras ju en (hoppeligen tillfällig) flytt till Kilo hälsocentral i juni 2020 pga inneluftsproblem i byggnaden som inte skötts ordentligt genom åren. Nu pga Coronaviruskrisen kommer möjligen flytten att skjutas upp.

Hur det än blir är det viktigt att vi Gröndalsbor fortsätter använda vår egen hälsocentral fast den temporärt skulle befinna sig på Kilo hälsocentral. Ifall vi börjar använda t ex Alberga hälsocentral under flytten istället så leder det slutligen till att Gröndals hälsocentral inte har tillräckligt många användare och servicen läggs ned helt. Då är jag rädd att vi aldrig kommer att fåvår hälsocentral tillbaka till Gröndal. Personalen som jobbar på hälsocentralen är guld värd och vi har inte råd att förlora en enda läkare eller sjukskötare som jobbar där!

För att Gröndal skall hållas livskraftigt också i framtiden och inte bara vara en förort till Alberga är det viktigt att vi får bevara vår hälsocentral och också vårt bibliotek. Runt dem kan också annan service byggas upp. Spårtrafiken i Esbo (tågbanan, metron och Spårjokern) når inte Gröndal men det är viktigt att vi utvecklar vårt lilla samhälle också i framtiden!

Eva-Lena Gästrin
Sjukskötare, medlem av Esbo fullmäktige
egastrin@gmail.com
31.3.2020