Insändare: Vårdpersonalen behöver sin semester nu

10.06.2020

Min insändare om vårdpersonalen och välmående i arbetet publicerades i Hufvudstadsbladet 10.6.2020

Vårdpersonalen i Finland lyder under beredskapslagen som är i kraft i social- och hälsovårdsbranschen. Detta innebär att vårdpersonalen bland annat kan befallas till övertidsarbete (till exempel att stanna på kvällstur efter en morgontur, eller jobba på sin lediga dag), att vilotiderna inte behöver beaktas, att semestern kan flyttas och avbrytas och att uppsägningstiden är fyra månader (!) lång. I praktiken ger vårdpersonalen alltså nu hela sin tid till arbetsgivarens förfogande och dessutom blir det i praktiken nästan omöjligt att byta arbete eftersom uppsägningstiden är så lång.

Coronarestriktionerna har i Finland fungerat på önskat sätt och i skrivande stund får under 50 personer i hela Finland vård på sjukhus på grund av coronavirusinfektion. Man kunde tänka sig att det inte längre finns orsaker att hålla beredskapslagarna som gäller sjukvården i kraft eftersom läget på intet sätt är kritiskt. Vad som händer i framtiden kan vi inte veta, men för tillfället är läget relativt lugnt och varken sjukhus, vårdavdelningar eller hälsocentraler är överbelastade av coronapatienter.

Från fältet kommer det meddelanden om att vårdpersonalen inte får ta ut sin sommarsemester och att de åtgärder beredskapslagen tillåter missbrukas. I vissa sjukvårdsdistrikt får till exempel sjukskötarna nu ta ut endast två veckor semester, i stället för fyra som de kanske önskar. Dessutom har det kommit in många klagomål till vårdfacket Tehy om att man blir befalld till övertidsarbete med hjälp av beredskapslagen i situationer som inte har något att göra med coronaviruset. Således används beredskapslagen för att lappa på en resursbrist som uppkommit av andra orsaker. Denna resursbrist är vardag på olika vårdavdelningar, men beredskapslagen får inte användas för att åtgärda problemet med för lite personal.

Då coronarestriktionerna sattes in i mitten av mars rev man ner en stor del av den selektiva verksamheten för icke-brådskande sjukdomar samt tandvården. Besök hos läkare, sjukskötare, tandreglerare samt operationer har avbokats på grund av coronaviruset. De människor som inte fått den vård de behöver kommer inte att tillfriskna av sig själva utan deras sjukdomar och tänder kommer att behöva vård, förr eller senare. Ifall coronaläget hålls lika lugnt som det är nu kan man förhoppningsvis redan denna höst återuppta operationer, mottagningar och tandvård. Då kommer köerna att vara långa och då behövs sjukskötarna och den andra vårdpersonalen för att vårda dessa personer. Om vi håller vårdpersonalen på jobbet hela sommaren för säkerhets skull kommer de inte att orka ta itu med dessa vårdköer då hösten kommer. Enligt lagstiftningen måste de väl också få ha sina semestrar förr eller senare.

Att jobba hela dagen i tung skyddsutrustning är väldigt tungt både fysiskt och psykiskt. Att själv höra till riskgruppen eller ha familjemedlemmar som gör det kan göra det skrämmande att jobba i vården just nu och även detta kan vara en psykisk belastning för personalen. Att inte veta när krisen är över, tar slut, tar fart på nytt eller hur länge den håller på är även det väldigt påfrestande. Att inte heller veta när man nästa gång får ha semester och hur länge eller ifall man kan hålla det lediga veckoslutet man längtat efter så länge tär också lätt på arbetsmotivationen.

Jag är väldigt orolig för hur vår vårdpersonal skall orka i sitt arbete. Först tacklar de ett virus som man inte vet mycket om, med sin egen arbetsinsats. Sedan satsar de sin fritid och semester på arbetet. Och framför sig har de ännu vårdköerna, som blir längre hela tiden. Normala övertids- och vilotidsbestämmelser bör återinföras. Vårdpersonalen behöver sin semester nu. Vi behöver se till att vårdpersonalen orkar i sitt arbete och ett sätt att bidra till välmåendet är att ge dem den semester de förtjänat, och också längtat efter.

Jag vill rikta ett stort tack till all vår vårdpersonal, ni är helt enkelt fantastiska!

Eva-Lena Gästrin, sjukskötare, stadsfullmäktigeledamot (SFP), Esbo

https://www.hbl.fi/artikel/vardpersonalen-behover-sin-semester-nu/?fbclid=IwAR36OxyJ-NpOfIZfy68vSwkQ9Jq6WB2DNpAR2lBjeZuw5Mw042XkjVNvWmw