Skoleleverna behöver mera simundervisning

09.12.2019

I samband med budgetbehandlingen höll jag ett tal i Esbo fullmäktige om skolsimmet. Det oroar mig att alla lågstadie-elever inte längre får delta i skolsimmet.. 

I Esbo simmar åk 1-4 sammanlagt 4 gånger varje år. Förskole-eleverna simmar två gånger och alla 5- och 6-klassister som inte kan simma 100 m i ett sträck får simundervisning 4 gånger per år.

Simundervisningen ges i alla Esbos simhallar av utbildade och kunniga simlärare. Barnen i Esbo simmar i regel ganska bra men för vissa elever är skolsimsgångerna de enda gångerna de besöker en simhall.

Läroplanen fastställer att också 5- och 6-klassisterna skall få simundervisning och undervisning i livräddning. I Esbo valde man för tre år sedan att avsluta dessa klassers skolsimundervisning för att spara pengar. Prislappen för alla skolor sammanlagt är ca 90 000 € per år.

Nu är situationen den att en del klasser går och simmar med sin egen klasslärare, andra inte. Således får en del av Esbos elever simundervisning i åk 5 och 6 medan andra blir helt utan. Detta är inte rättvist och måste åtgärdas snarast.

Tjänstemännen har meddelat att eleverna inte ryms i Esbos simhallar. Jag undrar hur de rymdes före man valde att spara in pengar på skolsimsundervisningen men inte nu längre? För ett år sedan lovades fullmäktige en utredning om hur fulla simhallarna är. Denna utredning har inte gjorts och ikväll godkände fullmäktige min hemställan om att äntligen göra denna utredning.

Jag fortsätter att jobba hårt för att våra skolelever skall få öva dessa viktiga färdigheter som också finns inskrivna i läroplanen.


- Emppu -