Mattliden, Rödskog ja Kungsgård - Espoon koulukiinteistöjä

25.11.2022

Syksyn aikana Espoossa tehdään talousarvio vuodelle 2023 ja yksi osa sitä on investointiohjelma. Talousarvion tapaan kaupunginjohtaja tekee ehdotuksen investointisuunnitelmalle ja poliittiset puolueet neuvottelevat tuloksen, joka hyväksytään joulukuussa kaupunginvaltuustossa. Investoiniohjelma on kuvaus vuosien 2023-2031 aikana tehtäville investoinneille. Jos kiinteistö löytyy investoinitohjelmasta, on sille varattu rahaa suunnitteluun, rakentamiseen, korjaukseen tai uudisrakentamiseen. Alla voit lukea lisää muutamasta koulusta.

Mattlidens skolcentrum (kuva lainattu Espoon kaupungin verkkosivuilta)

Koulukeskus (joka sisältää päiväkodin, esikoulun, luokat 1-9 sekä lukion että IB-linja) on ahdas ja sokkeloinen. Koulu on kasvanut vuosier varrella ja on lisätty tiloja vaiheittain ja osa tiloista on väliaikaisia. Koululla on jatkuva paine ottaa lisää opiskelijoita lukiokoulutukseen, jotta pääsyyn vaadittava keskiarvo ei nousisi liian korkealle. Koulu tarvitsee pikaisesti lisätiloja.

Nyt Mattliden on vihdoin lisätty Espoon investointisuunnitelmaan. Ensimmäisessä vaiheessa Focus Mattliden - yhdistys rakentaa tilat päiväkodille ja kulttuuritoiminnoille. Tämä on osa yhdistyksen tavoitetta tehdä Mattlidenin alueesta monipuolinen alue kulttuurille, sivistykselle, liikunnalle ja asumiseen. Rahaa on nyt varattu investointiohjelmasta päiväkodille ja kulttuuritoiminnoille. Seuraavassa vaiheessa koulu peruskorjataan ja siihen tehdään laajennus. Tämän suunnittelu on aktiivista ja tulevien vuosien aikana rahaa varataan projektin toteuttamiseen. 

Olen iloinen siitä, että tämä hieno projekti vihdoin etenee. Mattlidenissa sijaitsee Espoon ainoa ruotsinkielinen lukio ja on tärkeää, että opiskelijoillamme on kunnon tilat opiskelulle. IB-linja on ainoa maassamme ruotsinkielisessä lukiossa ja siitä voimme olla ylpeitä. Myös päiväkoti, esikoulu sekä luokat 1-9 tarvitsevat modernit ja tarkoituksenmukaiset tilat.

Rödskogs skola

Rödksogs skola sijaitsee pohjois- Espoossa ja on ainoa ruotsinkielinen koulumme sillä alueella. Oppilaaksiottoalue on iso ja osa oppilaista tulee pitkän matkan takaa lähikouluunsa. Alue kehä III pohjoispuolella tarvitsee ruotsinkielisen koulun, etenkin kun POKE (Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaava) astuu voimaan. Alueelle on suunnitteilla uusia asuinalueita ja toivomme alueelle uusia ruotsinkielisiä perheitä.


Rödskog skola toimii tällä hetkellä väliaikaisissa tiloissa (siirtokelpoiset rakennukset). Tilat ovat viihtyisät mutta kaupunki vuokraa ne ja hinta on aika korkea. Tarvitsemme pysyvän ratkaisun Rödskogs skolanille ja sitä odotellessa on tärkeää varata rahaa väliaikaisten tilojen vuokrille. Olemme tehneet kovasti työtä tämän eteen ja rahaa on varattu investointisuunnitelmassa ainakin vuoteen 2031 asti.

Kungsgårdsskola (kuva lainattu Espoon kaupungin verkkosivuilta)

Syyslukukaudelle 2022 Kungsgårddskolanin oppilaat saivat vihdoin muuttaa uusiin, hienoihin tiloihin. HBL:n artikkelista saimme lukea, kuinka rehtori oli mielissään siitä, että tilat olivat vihdoin tarkoituksenmukaiset ja opettajat saivat keskittyä opetuksen sisältöön tilojen miettimisen sijasta (linkki alla). RKPn politiikot, jotka ovat olleet kuntapoliitikassa mukana paljon kauemmin kuin minä, ovat kertoneet kuinka ovat vuosikymmeniä tehneet työtä tämän koulun eteen ja vihdoinkin se on toteutunut!

Kungsgårdsskolan on pieni koulu jossa on yksi luokka per vuosikurssi. Uusi rakennus on tehty kahdelle luokalle per vuosikurssi (ns kaksisarjainen koulu). Tilat ovat kuitenkin hyvässä käytössä sillä päiväkotiryhmät ovat siirtyneet koulun tiloihin. Tällä tavalla päiväkoti, esikoulu ja luokat 1-6 ovat saman katon alla ja koulupolusta tulee yhtenäinen. Ratkaisu on myös taloudellinen sillä päiväkoti sijaitsi aiemmin siirtokelpoisissa vuokra-tiloissa joista on nyt voitu luopua.

Minä toivon, että viihtyisät ja uudet tilat ja päiväkodin toimiminen samassa rakennuksessa koulun kanssa houkuttelisi alueen perheitä laittamaan lapsensa hienoon kouluumme!

Investoiniohjelmaan lisättiin myös Laurinlahden ja Jupperin koulut sekä Olarin päiväkoti.

Lisää Mattlidenin koulukeskuksesta lautakunnan pöytäkirjassa (ruotsiksi) tässä.

HBL:n kirjoitus tässä.

Tästä voit lukea lisää Mattlidenin alueen kehittämisestä.