Mattliden, Rödskog och Kungsgård - skolfastigheter i Esbo

24.11.2022

Under hösten pågår budgetering för år 2023 och en del av budgeteringsprocessen är Esbos investeringsplan. Precis som med budgeten gör stadsdirektören ett förslag för investeringsplan och så förhandlar de politiska partierna fram en lösning som i december godkänns i stadsfullmäktige. Investeringsplanen är en beskrivning för åren 2023-2031 över vad Esbo stad kommer att investera pengar i. Om en fastighet finns med i investeringsplanen betyder det att pengar har reserverats för att bygga, renovera, hyra eller planera. Nedan kan du läsa mera om några av våra skolor.

Mattlidens skolcentrum (bilden lånad från Esbo stads websida)

Skolcentrumet (som innefattar dagis, förskola, skola åk 1-9 samt gymnasium och IB-linje) är väldigt trångt och labyrintigt. Då skolan vuxit längs med åren har man lappat på lite här och där och en del av utrymmena är tillfälliga (dvs flyttbara paviljonger). Det finns ständigt ett tryck på att ta in nya grupper i gymnasiet så att medeltalet för antagning inte skall bli alltför högt. Skolan behöver brådskande nya utrymmen.

Nu har Mattliden äntligen lagts till i Esbo stads investeringsplan. I första skedet är det föreningen Focus Mattliden som bygger utrymmen för dagis samt Kultursmedjan. Detta är en del av föreningens målsättning att Mattlidens område skall utvecklas till en mångsidig helhet med kultur, bildning, idrott och boende. Pengar har nu reserverats i investeringsplanen för Kultursmedjan och dagiset. Nästa skede är själva skolbyggnadens renovering och utvidgning. Denna planering håller aktivt på och inom de kommande åren skall pengar reserveras också för detta.

Jag är väldigt glad över att detta fina projekt äntligen framskrider. I Mattliden har vi Esbos enda svenska gymnasium och det är viktigt att våra studerande har ordentliga utrymmen att studera i. IB-linjen är den enda i Finland i en svensk skola och det kan vi vara stolta över. Också dagiset, förskolan och åk 1-9 behöver moderna och ändamålsenliga utrymmen att jobba i.

Rödskogs skola

Rödskogs skola ligger i norra Esbo och är vår enda svenskspråkiga skola i det området. Elevupptagningsområdet är stort och elever reser långa vägar för att komma till sin närskola. Det råder ingen tvivel om att vi behöver en svensk skola i Esbo norr om Ring III, särskilt nu då POKE (generalplanen för norra och mellersta Esbo) träder i kraft. I generalplanen finns nya bostadsområden på Rödskogs skolas elevupptagningsområde och vi hoppas på nya svenskspråkiga familjer i området.


Rödskogs skola fungerar för tillfället i flyttbara utrymmen (paviljonger). De är förvånansvärt trivsamma men staden hyr dem och de kostar en del. Medan vi väntar på en permanent lösning för Rödskogs skola är det viktigt att vi reserverar pengar för paviljongernas hyra. Vi har jobbat hårt för detta och pengar har nu reserverats i alla fall till år 2031. Tiden går att förlänga ännu efter det.

Kungsgårdsskolan (bilden lånad från Esbo stads websida)

För höstterminen 2022 fick eleverna i Kungsgårdsskolan äntligen flytta in i sina fina, nya utrymmen. I HBL kunde vi läsa hur rektorn gladde sig över att äntligen ha moderna och ändamålsenliga utrymmen så att lärarna kunde koncentrera sig på innehållet i undervisningen istället för att hela tiden anpassa undervisningen till de gamla, oändamålsenliga utrymmena (se länk nedan). SFP politiker som varit med betydligt längre än jag i politiken i Esbo har berättat hur de jobbat i årtionden för att få en ny skola till Köklax-området och nu är det äntligen verklighet!

Kungsgårdsskolan är en liten skola med en klass per årskurs. Den nya skolbyggnaden är ändå byggd för två klasser per årskurs (sk tvåserieskola) och för att utnyttja utrymmena på bästa sätt har man flyttat in dagisgrupperna i skolans utrymmen. På detta sätt har vi dagis, förskola samt åk 1-6 under samma tak och det blir en enhetlig och bra skolstig för eleverna. Denna lösning är också ekonomiskt bra för dagiset befann sig tidigare i en paviljong som staden hyrde. Nu har man kunnat säga upp detta hyreskontrakt och utnyttja skolans utrymmen.

Jag hoppas att de trivsamma nya utrymmena och dagisets verksamhet i samma byggnad (allt är splitternytt) lockar nya familjer i området att sätta sina barn i vår fina skola!

Ifall du vill läsa mera om Mattliden kan du göra det i nämndens protokoll här.

Artikeln om Kungsgårds skola i HBL hittar du här.

Här kan du läsa mera om stadsplanen för Mattlidens område.