Några tankar om nedläggningen av Bemböle skola

16.02.2022

Nedläggningen av mindre skolenheter (bla Bemböle skola) är vårens svåraste politiska fråga. Skolfrågor berör och väcker med all rätt mycket känslor. Jag kontaktas just nu av föräldrar som vill ha kvar skolan, men också av Esboföräldrar som stöder en stängning av Bemböle skola och som är oroliga för att innehållet i undervisningen ska försämras om vi inte lyckas få ordning på ekonomin i Esbo.

Esbo stad behöver tyvärr spara pengar. Skatteintäkterna ökar inte i takt med invånarantalet och det betyder i praktiken att vi har mindre pengar för att ordna service åt flera. Det går inte ihop och därför tar Esbo stad mycket lån. Esbo är faktiskt Finlands mest skuldsatta kommun. Ett sparprogram är alltså alldeles nödvändigt även om det aldrig är roligt att spara. Man har tillsammans kommit överens om att alla sektorer i staden sparar (inte lika mycket, men alla är med). Också bildningssektorn måste dra sitt strå till stacken. Vi kan inte sätta alla sparkrav på vårdsidan och lämna sjuka utan vård eller dra in på rådgivningstjänsterna. Finskspråkiga bildningen har redan fattat beslut om stängning av två skolor och fler liknande beslut väntas under året.

Den enheten som nämnden Svenska Rum (där jag är ordförande) har hand om skall spara 3,2 miljoner € under ca 5 år. Sparprogrammet vi har (TaKE) strävar till strukturella inbesparningar vilket betyder att vi koncentrerar oss på kostnader som leder till långsiktiga inbesparingar. Idén med det är att det inte skall behövas nya sparprogram. Inom svenska bildningssektorn har vi två stora kostnadstyper: lokalhyror och personalkostnader. Att spara in på annat ger bara mindre summor.

För mig är det väldigt viktigt att vi har tillräckligt med vuxna i våra skolor. Våra barn lever i en orolig tid och behöver vuxna som bryr sig i barnens vardag. Det behövs både kvalificerade och motiverade lärare och också till exempel skolgångsbiträden och personal i elevvården. För mig är det viktigt att våra barn inte går i alltför stora klasser. Om vi sparar på personalkostnader betyder det direkt färre vuxna i våra skolor och att grupper måste slås ihop till större klasser.

Det andra alternativet är att spara på lokalhyror. Om vi avstår från Bemböle skola blir inbesparningen drygt 200 000 €/år i Svenska Bildningstjänsters budget. På 5 år blir summan cirka en miljon och det är inte längre en helt liten summa. Esbo stad äger skolbyggnaden och ifall man har någon annan verksamhet där, hyr ut den eller säljer den så belastar den inte längre stadens ekonomi.

Jag känner alltså att jag behöver välja mellan två dåliga alternativ. Man kunde kalla det för att välja mellan pest och kolera. Jag behöver välja mellan att spara på personalens löner och ha färre vuxna i skolan eller att lägga ned en liten skola som har oändamålsenliga utrymmen, men som är väldigt omtyckt av familjerna i området.

Hur jag än väljer blir någon besviken och missnöjd. Antingen är jag med och lägger ned en skola och det försvårar vardagen för de familjer som bor i området eller så måste alla svenskspråkiga barn i Esbo få det lite sämre i form av färre vuxna i skolan och större grupper. Jag väljer i denna svåra situation att satsa på kvaliteten i undervisningen. Jag väljer att satsa på innehåll framom väggar. Eftersom jag måste välja, väljer jag att jobba för att alla svenskspråkiga barn i Esbo får den bästa möjliga utbildningen som ger dem en bra start i livet.

Nedläggningen av Bemböle skola är en svår fråga för alla inblandade. Jag har full förståelse för att de familjer som bor i området vill ha kvar sin skola. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Bemböle skola hotas inte av nedläggning för att den skulle vara dålig på något sätt. Det vi försöker uppnå är bästa möjliga och jämlika sätt att ordna utbildningen i Esbo inom de ekonomiska ramar vi har.

Jag jobbar för ett starkt skolnät på svenska i Esbo och jag hoppas att Bemböleärendet snart kan avgöras så att familjerna, barnen och personalen så snart som möjligt får veta var de skall gå i skola och jobba då höstterminen 2023 inleds. Att vara med i lokalpolitiken betyder att man ibland måste ta svåra beslut. Detta är min politiska karriärs svåraste beslut hittills.