Svenska Rum 30.9.2021

04.10.2021

Torstaina 30.9.2021 oli ensimmäinen kerta, kun toimin puheenjohtajana Svenska Rum - lautakunnassa. Tämä oli minulle erityisen jännittävää sillä kokous oli etänä, en tuntenut uuden lautakunnan jäseniä entisestään ja käsittelyssä oli talousarvio. Olin kuitenkin valmistautunut perusteellisesti ja kaikki meni hyvin.

Asialista oli pitkä ja meillä oli talousarvion lisäksi paljon käsiteltäviä asioita. Koko listan voit lukea tästä: https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021404

Tärkein käsiteltävä asia oli Svenska Bildningstjänsterin talousarvio vuodelle 2022. Valtuusto on vuonna 2020 hyväksynyt Taloudellisesti Kestävä Espoo (TaKe) - ohjelman, joka määrää tämän valtuustokauden leikkauksista. Espoo velkaantuu huimaa tahtia ja taidamme olla koko Suomen velkaisin kunta. Espoon asukasluku kasvaa, mutta verotulot eivät nouse samassa suhteessa joten todellisuus Espoossa on se, että samalla rahalla pitää toteuttaa enemmän palveluita kuin ennen. Toinen vaihtoehto on lisävelan ottaminen, jota yritämme mm TaKe-ohjelmalla hillitä.

Svenska Bildningstjänsterin kohdalla tämä tarkoittaa tässä vaiheessa leikkauksia mm niin, että ryhmäkokoja kouluissa suurennetaan. Tämä ei tietysti ole hyvä asia, sillä opettajat ovat jo nyt kovilla, kun yrittävät kuroa umpeen etäopetuksen aiheuttamia haittoja ja oppimisvelkaa. Moni oppilas tarvitseekin nyt ylimääräistä tukea, ei suurempaa opetusryhmää ja vähemmän jakotunteja. 

Toinen haaste Svenska Bildningstjänsterin taloudessa ovat sisäiset vuokrat. Me vuokraamme tiloja Tilapalveluilta, joka on liikelaitos. Vuokra määräytyy mm sen mukaan, minkä kuntoinen vuokrattava tila on. Elokuussa 2021 käyttöön otettu Alberga skola (Monikon koulukeskuksessa Leppävaarassa) korvaa aiemman Boställsskolanin, joka ei sovellu kuntonsa puolesta enää kouluksi. Lisäksi keväällä 2022 otetaan käyttöön Kungsgårdsskolanin uusi koulurakennus. Nämä yhteensä tuovat noin miljoonan verran lisäkuluja Svenska Bildningstjänsterille joka vuosi. Säästöt joudutaan jälleen kerran ottamaan (osittain) opetuksesta, joka tarkoittaa suurempia opetusryhmiä. 

Näihin sisäisiin vuokriin pitäisi löytää joku parempi ratkaisu. Valtuustossa löytyy tahtoa tehdä asialle jotain, sillä ongelma on sama esimerkiksi suomenkielisissä kouluissa. Tarvitsisimme systeemin, jossa maksettaisiin vuokraa esimerkiksi oppilaspaikkojen tai neliöiden mukaan, ei kiinteistön rakennuskustannusten mukaan. RKP aikoo nostaa asian esille tulevissa talousarvioneuvotteluissa.

Lautakunnan yhteinen tahtotilanne kokouksessa oli, että opetuksesta ei leikata eikä opetusryhmiä kasvateta nykyistä suuremmiksi. Teimme yksimielisesti lautakuntana 0,5 miljoonan euron lisäyksen talousarvioon. Tällä rahalla saisimme opetuksen tason pidettyä nykyisellään eikä opetusryhmiä suurennettaisi. Asia etenee puolueiden välisiin talousarvioneuvotteluihin ja sen jälkeen valtuuston käsittelyyn,

Toinen suuri asia kokouksen asialistalla oli iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteiden uusiminen. Suomenkielisellä puolella palvelun järjestämisen hinnoissa on ollut suuriakin eroja sillä moni iltapäiväkerho on saanut rahallista avustusta suoraan Espoon kaupungilta. Tähän on nyt haluttu puuttua ja suurin muutos olisi se, että toimijat valittaisiin tulevaisuudessa kilpailuttamisen kautta. Jätimme asian pöydälle ja käsittelemme sen seuraavassa kokouksessa 28.10.2021.

Muita kokouksen asioita olivat koulujen johtokuntien valinnat, pari valtuustoaloitetta sekä kuntalaisaloite. 

Kokouksen jälkeen olin väsynyt, onnellinen ja helpottunut. Uskon vahvasti, että yhteistyö tämän lautakunnan kanssa tulee olemaan erittäin hedelmällistä. Tärkeintä minulle on avoin keskustelukulttuuri, erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen ja se, että yhdessä pyrimme tekemään Espoosta vielä paremman paikan asua ja elää.

Seuraava kokous on 28.10.2021.