Taltur om budgeten för 2022, stadsfullmäktige 8.12.2021

09.12.2021

Taltur i Esbo stadsfullmäktige 8.12.2021:

"Ärade ordförande, bästa fullmäktige


Jag är väldigt nöjd med budgetöverenskommelsen för i år och vill tacka alla som bidragit till den. Tilläggspengar allokeras nu till bildningen. Det gläder mig enormt att hör hur stark den gemensamma viljan att satsa på våra barn och ungdomar är, också här ikväll.


Svenska Rum - lautakunnan puheenjohtajana pidän erityisen tärkeänä sitä, että panostamme lasten ja nuorten hyvinvointiin. Nyt ei ole aika suurentaa ryhmäkokoja, vähentää jakotunteja tai koulunkäyntiavustajia ja näin ei nyt toivottavasti tapahdukaan. Lapsemme ja nuoremme tarvitsevat tukeamme koronasta toipumiseen, monella eri tavalla.


Jo aiemmin on puhuttu sisäisistä vuokrista, jotka kuormittavat eri toimialojen taloutta. Ruotsinkielisen opetuksen puolella tilanne on se, että vuosien 2021-2022 aikana otetaan käyttöön jopa 2 uutta koulurakennusta, Alberga skola Monikossa ja Kungsgårdsskolan. Tämä on iso asia, sillä ruotsinkielisiä kouluja on Espoossa yhteensä vain 11. Näiden uusien rakennusten vuokrat kuormittavat SveBin taloutta noin 5 miljoonalla eurolla seuraavan 4 vuoden ajan. Mikäli lisärahaa ei näihin vuokriin löydy, on resurssit otettava opetuksesta ja tätä ei varmasti kukaan toivo. Jos katsoo asiaa pelkästään talouden näkökulmasta, olisi ollut viisainta jäädä vanhoihin, epätarkoituksenmukaisiin rakennuksiin. Näin me emme voi kuitenkaan toimia, sillä oppilaamme ansaitsevat kunnon tilat. Tietääkseni tilanne on sama monella muullakin toimialalla. Olisi hyvä löytää sisäisten vuokrien perimiseen toisenlainen malli joka kuormittaisi toimialojen taloutta tasaisemmin vuodesta toiseen eikä äkillisiä nousuja vuokriin tulisi.


Take-ohjelman mukaan seuraavan 10 vuoden aikana tarkastellaan Espoon pieniä kouluyksiköitä. Tarkoituksena on panostaa suurempiin yksiköihin ja sulkea pienempiä. Prosessi on nyt virkamiesten toimesta aloitettu, tarkoituksena sulkea Nuuksion koulu ja Bemböle skola.


Kun puhutaan ruotsinkielisestä kouluverkosta, on hyvä pitää mielessä, että ruotsinkieliset koulut ovat hyvinkin paljon harvemmassa kuin suomenkieliset koulut. Tämä tarkoittaa käytännössä monen lapsen kohdalla pidempää koulumatkaa. En haluaisi harventaa entisestään ruotsinkielistä kouluverkkoa mutta samalla pidän tärkeänä, että pysytään siinä, mitä on yhdessä sovittu.


Espoon ainoassa ruotsinkielisessä lukiossa eli Mattlidenissa tilat ovat käymässä todella ahtaiksi. Koulun tiloissa on nyt jo täyttä ja syksyllä 2022 lukioon otetaan kaksi uutta opetusryhmää. Ilman näitä uusia opetusryhmiä lukioon pääsyn keskiarvo olisi kohonnut reilusti yli kahdeksan, mitä emme toivo. Koulu on siis tupaten täynnä ja lisäksi koulukeskuksen alueella on käytössä siirrettäviä tiloja, joista olisi hyvä päästä pian eroon. Focus Mattliden - niminen projekti ja koulukeskuksen laajentaminen etenee hyvin hitaasti ja olisi tärkeää pian saada Mattlidenin koulukeskus mukaan investointisuunnitelmaa, jotta päästäisiin asiassa eteenpäin. Tästä on tehty pöytäkirjamerkintä.


Nyt käydyissä talousarvioneuvotteluissa siirrettiin investointisuunnitelmasta mm kaksi Olarin päiväkodin uudisrakennusta toteutettavaksi ulkopuolisen toimijan kanssa. Päiväkodeista tulisikin yksityisiä palvelusetelillä toimivia päiväkoteja. Jaan Inka Hopsun esille tuoman huolen palveluntuottajien löytymisesta. Toinen näistä päiväkodeista on ruotsinkielinen ja meillä ei ole sillä alueella toimijaa, joka tuottaisi palvelusetelillä päiväkotipalveluja ruotsiksi. Ainoa palvelusetelillä toimiva päiväkoti löytyy Leppävaarasta. Tämä Olarin uusi ruotsinkielinen päiväkoti on ns korvaava päiväkoti ja se korvaisi nykyiset Olars daghemin, Kvis daghemin sekä Meteorikadun ryhmäperhepäiväkodin. Toivon mukaan tulevaisuudessa tämä rakennus voitaisiin palauttaa investointisuunnitelmaan ja voisimme varmistaa Olarin alueella toimivan päiväkodin ruotsiksi. Markku Markkulalta sain tänään tiedon, että on tarkoitus ottaa koko päiväkotiverkosto tarkempaan tarkasteluun, ja tämä asia on hyvä huomioida siinä yhteydess


Kiitos"