Sekretesspolicy

Sekretesspolicy för webbsidan evalenagastrin.fi
Webbsidan evalenagastrin.fi upprätthålls av Eva-Lena Gästrin som kommunikationskanal för uppdraget som kommunpolitiker och kandidatur i olika politiska val. Denna registerbeskrivning gäller hantering av personuppgifter inom webbsidan evalenagastrin.fi.
Vi respekterar integritetsskyddet och vi har förbundit oss till att skydda personuppgifterna enligt gällande lag.

Namn och kontaktuppgifter
Eva-Lena Gästrin
egastrin@gmail.com
tfn 050 544 8103

Webbsidan ägs och upprätthålls av Eva-Lena Gästrin. Administratörsrätt för webbsidan kan tilldelas också andra personer.

Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras av webbsidans ägare och eventuella medadministratörer.

Registrets ändamål

Ändamålet med registret är att samla in den information som är nödvändig för att upprätthålla webbsidan. Personuppgifter samlas in i den mån det är nödvändigt för att ta emot meddelanden via webbsidans kommentarfunktion. Uppgifter som registreras är
e-postadress samt det namn avsändaren uppgett.

Delning av uppgifter

Vi delar inga uppgifter vidare.

Rättigheter
Personer som finns upptagna i registret har rätt att begära tillgång till och rättelse av sina uppgifter.

Klagomål
Personer som finns upptagna i verksamhetsregister har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen.

Skyldighet att tillhandahålla uppgifter
Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att skicka in kommentarer via webbsidan.