VÄLFÄRDSOMRÅDES-VALET 2022

Jag ställer upp i Välfärdsområdesvalet i januari 2022 i Västra Nyland (Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis) med nummer 623. Jag är sjukskötare till yrket och har jobbat mångsidigt inom vården - inom specialsjukvården och hemsjukvården, som avdelningsskötare och på bemanningsföretag och senast som vaccinerare. Jag känner vårdbranschen väl och har insyn i hur processerna fungerar och hur helheten bildas.

Den största utmaningen just nu inom vården är vårdarbristen. Vi behöver höja vårdpersonalens löner och få flera vårdare på avdelningarna. Mina teman inför välfärdsområdesvalet är: 

1. Vården skall planeras utgående från patientens behov

Det skall vara lätt för patienten att ta sig till vården, antingen digitalt eller på plats. Den som blir sjuk skall inte behöva fundera på vem som ordnar vården eller ifall det är specialsjukvård eller primärvård utan vårdkedjan skall fungera med så lite byrokrati som möjligt för patienten. Rådgivningen och hälsocentralen skall finnas där människorna bor, för specialsjukvård kan det vara ändamålsenligt att ta sig längre bort för att få den bästa expertisen. Digitala tjänster skall utvecklas och utnyttjas över kommungränserna men man skall alltid få träffa en läkare/sjukskötare på plats ifall man så önskar.

2. Vårdpersonalen skall ha tid att ge god vård

Välmående personal ger god vård. Personalen lider av att ha så bråttom att de inte hinner vårda och bemöta alla patienter så bra de skulle önska. Då det fattas personal hinner de ofta bara med det allra nödvändigaste och patienten blir lämnad ensam tex då ett vårdingrepp är över. Vi behöver tillräckligt med personal, kompententa vikarier och gott ledarskap. Då det finns tillräckligt med personal som mår bra i arbetet får patienterna också god vård. Här kan du läsa min insändare om ämnet:

HBL insändare

I min blogg har jag samlat korta historier från mitt jobb på olika sjukhus.