Om Gröndals framtid

12.05.2021

Jag skrev en kort text om Gröndals framtid till Gröndalsgillets vårtidning. Texten kan du läsa här: 

Det har hänt mycket i Gröndal under den senaste tiden. Gågatan bakom köpcentret har byggts om, hälsocentralen har flyttat till Kilo (hoppeligen temporärt), nya utrymmen har sökts och hittats för biblioteket och det byggs nya skolor, dagisar och höghus. Gröndal är ett litet ställe, men dess me ra älskat av sina invånare.

I kommunerna är det viktigt att servicen finns nära invånarna. Det skall vara lätt att ta sig till hälsocent ralen, skolan, biblioteket, apoteket, butiken osv också om man inte har bil. I Gröndal har vi hittills haft allt detta men jag tror många slutade se närservicen som en självklarhet då hälsocentralen flyttade till Kilo 2020 och det samtidigt fanns en risk för att också biblioteket skulle stängas.

Alberga är ett av de områden i Esbo som för tillfället växer mest och all service man kan tänka sig finns att få där. Risken finns att servicen i Gröndal avvecklas och flyttas till Alberga och det måste vi motarbe ta på alla sätt. Det är viktigt att servicen finns kvar i Gröndal så vårt underbara område hålls livskraftigt. Ifall hälsocentralen och biblioteket försvinner finns risken att också annan service så småningom flyttar bort, tex apoteket. Snart kan det vara svårt att få privata företag till Gröndal.

Jag gör själv små val i vardagen för att hålla servicen kvar i Gröndal. Jag gör nästan alla vår fa miljs uppköp i Alepa, köper målfärg och annat i målfärgsbutiken och hämtar härliga bakelser från kondi toriet. Pizzan beställer jag från pizzerian på andra sidan gatan. Bästa pizzan i stan, tycker jag. Jag vill kun na fortsätta handla lokalt även i framtiden.

Nya utrymmen har hittats för biblioteket och det gläder mig stort. Planen för hälsocentralen är för tillfäl let att den skall flytta tillbaka till Gröndal i ett senare skede, men det kan ta år. Inga pengar för ett nybyg ge har reserverats i investeringsplanen. Viktigt är ändå att ärendet inte glöms bort och som ersättare i so cial- och hälsovårdsnämnden skall jag göra mitt bästa för att få hälsocentralen tillbaka till Gröndal.

En av de bästa sidorna med Gröndal tycker jag är närheten till naturen. Jag kan gå ut från dörren åt många olika håll och om några minuter vara mitt i naturen. Det är viktigt att naturen bevaras fast man bygger mycket nytt för nya Gröndalsbor.